Wednesday, November 30, 2016

Tanggungjawab Di Pundak Seorang Murid

كن عالماً أو متعلماً أو محباً لأهل العلم، ولا تكن الرابع فتهلك
Seorang pelajar atau murid, mempunyai tanggungjawab amanah yang perlu dipikul. Antaranya :.
TANGGUNGJAWAB TERHADAP DIRI
- Menjaga kebersihan diri, termasuklah fizikal, mental dan rohani.
- Beradab,jujur dan amanah.
- Menghargai dan menepati masa.
- Berjimat cermat.
- Bersifat wasatiah dan rendah hati.
- Sabar dan bertoleransi.
- Menghormati hak orang lain.
- Berani dan cekal serta tabah hati.
- Berdedikasi dan berdikari.
- Bersungguh-sungguh mencapai kecemerlangan dalam semua bidang.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP AGAMA
- Taat kepada Allah.
- Mempertahankan syiar agama di samping maqasid syariah.
- Mendalami dan menghayati ajaran agama dalam rutin seharian.
- Menuntut ilmu dengan niat memenuhi tuntutan agama.
- Menyebarluaskan akhlak muslimdalam kalangan masyarakat.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
- Menghormati  ibu bapa dan orang yang lebih tua.
- Memupuk hubungan baik sesama keluarga.
- Memenuhi harapan dan cita-cita keluarga menjadi seorang berpendidikan dan berakhlak tinggi.
- Menjaga nama dan reputasi baik keluarga.
- Menghormati sahabat / saudara / kenalan keluarga.

TANGUNGGJAWAB TERHADAP MASYARKAT
- Saling bertolong bantu dan bersepakat.
- Menghormati generasi yang lebih tua.
- Bertolak ansur, menghormati pantang-larang dan budaya suku kaum lain.
- Menjaga persefahaman dan sabar.
- Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan / kebajikan.
- Bersifat belas dan ihsan sesama manusia dan haiwan serta alam sekitar.
- Memelihara kerukunan hidup berjiran.
- Mempertahankan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia daripada pencabulan budaya asing.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP SEKOLAH
- Mematuhi dan menghormati undang-undang dan peraturan sekolah.
- Menghormati guru-guru dan warga sekolah.
- Bersungguh-sungguh dalam aktiviti pembelajaran.
- Menaikkan nama baik sekolah dalam semua aspek dan bidang.
- Memupuk dan menghayati nilai-nilai murni.
- Bekerjasama dan bersatu-padu.
- Menceburi aktiviti-aktiviti sekolah dengan teku.
- Menggunakan dan menghargai kemudahan yang tersedia oleh sekolah dengan berhemah.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP GURU
- Menghormati guru sebagai sumber khazanah pengetahuan.
- Bersantun terhadap guru.
- Bersedia secara suka rela memberi kerjasama dan bantuan kepada guru.
- Mematuhi semua arahan guru selagi tidak bertentangan dengan syariat.
- Sentiasa menjaga perasaan guru.
- Menerima teguran dan tindakan guru dengan minda positif.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP NEGARA
- Cinta akan negara dan bersiap siaga berkhidmat untuk mempertahankan negara.
- Mematuhi dan mendaulatkan undang-undang negara.
- Sentiasa mengamalkan kelima-lima Prinsip Rukunegara.
- Tidak memperlekehkan pemimpin-pemimpin negara.
- Tidak melakukan vandalisme kepada prasarana awam.
- Sentiasa berusaha menjaga dan menaikkan martabat serta imej negara .
- Memelihara perpaduan dan kerukunan hidup dalam negara.
- Memelihara dan mempertahankan keindahan dan alam semula jadi negara.

SEMOGA ANDA MENJADI WARGANEGARA BERTANGGUNGJAWAB!!

No comments:

Post a Comment